งานหัตถกรรมและศิลปะจากเมืองราชมงคล

ครั้งแรกที่ฉันค้นพบผ้า pa la nging ในห้องยายของฉัน ในอดีตข้าราชการนิยมใช้ผ้าซิ่นและกังหัน แต่มันหายไปเกือบร้อยปีแล้วเมื่อคนรุ่นใหม่หันมาเพาะปลูกยางพาราและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ “นายพีย่าผู้จบการศึกษาด้านงานหัตถกรรมและศิลปะจากเมืองราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ “ฉันได้ทำงานร่วมกับช่างทอฝีมือในเขตชลนนท์จังหวัดขอนแก่น

เพื่อพัฒนารูปแบบผ้าไหมทอลายไหมทอมือและผ้าฝ้ายเพื่อรักษาประเพณีของเรา ผ้าฝ้ายของขอนแก่นมีชื่อเสียงด้านเนื้อนุ่มที่ดูเรียบเนียนหลังจากถูกย้อมทำให้เหมาะสำหรับผ้าบาติก ” ผ้าทุกชนิดถูกย้อมโดยใช้สารสกัดจากพืชท้องถิ่น กล้วยให้น้ำตาลแดงเขียวชุ่มชื่นอินเดียนเคลย์ส้มและลาคชมพู พีย่ายังแกะสลักไม้แกะสลักของตัวเองเพื่อพิมพ์ลวดลายต่างๆกว่า 200 แบบ ได้แก่ กระเบื้องไพ่นกกระจอกและโขลก (ห่อนึ่งห่อใบตอง)