This Theme Supports a Custom FrontPage

9 เส้นทางจิตอาสาตามรอยพ่อ

9 เส้นทางจิตอาสาตามรอยพ่อ

ที่สุดแล้วเดือนตุลาคมก็เวียนมาบรรจบครบ 1 ปี ภาพบรรยากาศและความรู้สึกแห่งความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังคงอบอวลอยู่ในจิตใจคนไทยทุกคนราวกับว่าวันนี้ของปีที่แล้วเพิ่งผ่านพ้นไป
Read more about 9 เส้นทางจิตอาสาตามรอยพ่อ

`ทูตความดี` ตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9

`ทูตความดี` ตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9

ด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีพลังเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
Read more about `ทูตความดี` ตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9

กินซูชิต้องระวัง! หลัง กทม.สุ่มตรวจ ‘ร้านอาหารญี่ปุ่น’

กินซูชิต้องระวัง! หลัง กทม.สุ่มตรวจ ‘ร้านอาหารญี่ปุ่น’

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัยด้านอาหาร ในซูชิหน้าอาหารดิบ โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างซูชิหน้าอาหารดิบ ปลาดิบ หอยดิบ ปลาหมึกดิบ ไข่กุ้ง ปลาซาบะดอง ปูอัดและหน้าสาหร่าย จากร้านอาหารญี่ปุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ 293 ตัวอย่างเพื่อหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร 4 ชนิด ประกอบด้วย 1.สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 2.ซาลโมเนลลา (salmonella spp.) 3.วิบริโอ โคเลอรี (Vibrio cholera) หรือโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง และ 4. วิบริโอ พาราฮิโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) ปีละ 2 ครั้ง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างครั้งแรก ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจากผลการสุ่มตรวจร้านขนาดใหญ่ในอาคารจำนวน 51 แห่ง พบเชื้อ 2 แห่ง ร้านขนาดเล็กในอาคารจำนวน 135 แห่ง พบเชื้อ 4 แห่ง ซุ้มหรือแผงลอยในอาคาร 70 แห่ง พบเชื้อ 5 แห่ง และซุ้มแผงลอยในตลาดและบาทวิถี 37 แห่ง ไม่พบเชื้อ สรุปผลร้านอาหารญี่ปุ่นติดเชื้อทั้งสิ้น 11 แห่ง
Read more about กินซูชิต้องระวัง! หลัง กทม.สุ่มตรวจ ‘ร้านอาหารญี่ปุ่น’

ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะฟื้นวิถีคน ‘หาดสูง’

ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะฟื้นวิถีคน ‘หาดสูง’

เทคโนโลยีและการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น ทำให้คนในยุคปัจจุบันติดความสะดวกสบาย และส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการหันมาใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ แทนการเดิน หรือปั่นจักรยาน จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งยังมีส่วนก่อมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง Read more about ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะฟื้นวิถีคน ‘หาดสูง’