This Theme Supports a Custom FrontPage

เขื่อนปากมูล

เขื่อนปากมูล

เขื่อนปากมูล เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สร้างกั้นแม่น้ำมูลที่บ้านหัวเห่ว ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีความสูง 17 เมตร ยาว 255 เมตร มีความจุของอ่างเก็บน้ำ 225 ล้านลูกบาศก์เมตร
Read more about เขื่อนปากมูล

ต้นดิกเดียม วัดปรางค์

ต้นดิกเดียม วัดปรางค์

หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่คุณพลาดไม่ได้กับการได้ชมต้นไม้ที่มีอารมณ์ขันอยู่คู่วัดปรางค์แห่งอำเภอปัวมานานนับร้อยปี ด้วยไม้ต้นนี้มีความแปลกพิสดารตั้งแต่อากัปกริยาของมันที่หันหน้าเข้าวัดแต่หันหลังให้แดด
Read more about ต้นดิกเดียม วัดปรางค์

กองแลน

กองแลน

กองแลน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มีอีกชื่อหนึ่งว่า ปายแคนยอน มีที่มาจากลักษณะของภูมิประเทศที่คล้ายแกรนด์แคนยอน แต่อยู่ที่ อำเภอปาย จึงให้ชื่อว่า ปายแคนยอน นั่นเอง

จริง ๆ แล้ว กองแลนมาจากภาษาพื้นเมือง กอง หมายถึง ถนนหรือเส้นทางที่ใช้สัญจร ส่วนแลน หมายถึง ตัวตะกวด (ตัวเงินตัวทอง) พอมารวมกันเป็น กองแลน หมายถึง เส้นทางสัญจรของตะกวด ซึ่งเป็นทางที่แคบและเล็กนั่นเอง
Read more about กองแลน

วนอุทยานสระนางมโนห์รา

วนอุทยานสระนางมโนห์รา

น้ำตกขนาดเล็กใกล้เมืองแห่งนี้ เดิมทีเดียวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในความดูแลของชาวบ้น แต่ต่อมาจังหวัดได้เข้ามาพัฒนาและโอนให้เข้ามาอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ (ขณะนั้น) ในปี พ.ศ.2523 ที่นี่มีเนื้อที่ 180 ไร่ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทอย-นางหงส์ สิ่งที่หน้าสนใจ น้ำตกสระนางมโนราห์ มีลักษณะเป็นลำธารไหลผ่านพื้นที่ราบขนาดเล็กและพื้นที่ต่างระดับ Read more about วนอุทยานสระนางมโนห์รา